Využití odpadního tepla z počítačů pro vytápění budovy je jedním z hlavních cílů projektu Zelená data. V objektu jsou využity suché chladiče, chillery, solární elektrárna, zemní kolektory a výměníky voda/vzduch. Vše je řízeno automatickou, prediktivní a samoučící regulací systému EVOK.

Systém doplňuje řízení světel, využívání digitálních vypínačů, ovládání žaluzií, zámků, posuvných dveří brány, radiátorů; dále měření tepla, světla, relativní vlhkosti a spotřeby energií.

Pro řízení kotelny jsou využity složité automatické algoritmy, které mají schopnost se učit (samy si postupně upravují chování s cílem snížení spotřeby energií).

 

 • u hostovaného serveru účtujeme reálně změřenou spotřebu během instalace v DC
 • v pronajatém racku dle skutečně spotřebované energie za měsíc (samostatný elektroměr)
 • virtualizované služby mají energii započtenou v ceně
 • jednotná cena energie za W za měsíc je 3,19,- tj. 4,30,- / kWh
 • energie z obnovitelných zdrojů (solární panely, tep. čerpadla)
 • využití odpadního tepla pro vytápění budov a ohřev TUV
 • nezávislé řízení prostředí pro jednotlivé řady racků 
 • výběr hardware s důrazem na nízkou spotřebu
 • ekologické nakládání s odpadem dle přísných firemních směrnic
 • hašení ekologickým plynem Argonite ( Dusík a Argon 1:1 )
 • podpora projektů zaměřených na udržitelný rozvoj