• u hostovaného serveru účtujeme reálně změřenou spotřebu během instalace v DC
  • v pronajatém racku dle skutečně spotřebované energie za měsíc (samostatný elektroměr)
  • virtualizované služby mají energii započtenou v ceně

Od 1.1.2020 zlevňujeme o 25%

Jednotná cena energie za W za měsíc je 2,37 Kč, tj. 3,20/kWh

Využití odpadního tepla z počítačů pro vytápění budovy je jedním z hlavních cílů projektu Zelená data. V objektu jsou využity suché chladiče, chillery, solární elektrárna, zemní kolektory a výměníky voda/vzduch. Vše je řízeno automatickou, prediktivní a samoučící regulací systému EVOK.

Systém doplňuje řízení světel, využívání digitálních vypínačů, ovládání žaluzií, zámků, posuvných dveří brány, radiátorů; dále měření tepla, světla, relativní vlhkosti a spotřeby energií.

Pro řízení kotelny jsou využity složité automatické algoritmy, které mají schopnost se učit (samy si postupně upravují chování s cílem snížení spotřeby energií).

 

  • energie z obnovitelných zdrojů (solární panely, tep. čerpadla)
  • využití odpadního tepla pro vytápění budov a ohřev TUV
  • nezávislé řízení prostředí pro jednotlivé řady racků 
  • výběr hardware s důrazem na nízkou spotřebu
  • ekologické nakládání s odpadem dle přísných firemních směrnic
  • hašení ekologickým plynem Argonite ( Dusík a Argon 1:1 )
  • podpora projektů zaměřených na udržitelný rozvoj